Клубови

Член во Асоцијацијата, може да биде секој клуб од Македонија, кој ќе ги исполни следните услови:  

  – да има соодветна опрема; 
  – да обезбеди соодветен стручен кадар;  
  – да достави доказ за обезбеден соодветен објект за тренинзи, 
  – учествува во организиран систем на спортско – рекреативни активности; 
  – решение за упис во Централен регистар; 
  – да достави статут кој е во согласност со статутот на Асоцијацијата, Скејтборд Европа и Светскиот Скејт, антидопинг правилата и прописите на Светскиот Скејт и Олимписката повелба на ИОК.  
Search